Serviciile noastre

Biroul nostru acoperă întreaga gamă de servicii legate de moștenire, începând de la decesul defunctului până la soluționarea și plata cotelor de moștenire către persoanele îndreptățite. Acționăm în calitate de administratori ai succesiunii prin securizarea patrimoniului și administrăm bunurile în beneficiul moștenitorilor. În calitate de genealogi, căutăm moștenitorii necunoscuți și obținem toate documentele de stare civilă necesare. Bineînțeles, sprijinim comunitatea moștenitorilor în obținerea certificatului de moștenitor, precum și în soluționarea succesiunii.

Punctele noastre forte

Administrarea succesiunii

Activitatea administratorului succesoral este reglementată doar în câteva paragrafe din codurile juridice germane. Cu toate acestea, ea cuprinde sarcini complexe și cu multiple fațete. De asemenea, cunoștințele în nenumărate domenii de specialitate reprezintă o cerință de bază.

 

Identificarea masei succesorale:

 • identificarea conturilor bancare
 • identificarea imobilului / imobilelor
 • clarificarea situației asigurărilor
 • contactarea proprietarului sau a administratorului proprietății
 • contactarea angajatorului sau a agenției de ocupare a forței de muncă
 • întocmirea unui ordin de colectare de la oficiul poștal
 • identificarea contractelor de utilități (de exemplu, electricitate, gaz, telefonie, internet etc.)

 

Administrarea masei succesorale:

 • verificarea și inventarierea bunurilor mobile
 • rezilierea contractului de închiriere, evacuarea imobilului și decontarea cheltuielilor aferente
 • gestionarea bunurilor mobile (numerar, conturi, investiții, bijuterii și alte obiecte de valoare, asigurări etc.)
 • gestionarea și, dacă este cazul, vânzarea imobilului / imobilelor
 • păstrarea în siguranță a actelor și documentelor persoanei decedate
 • rezilierea contractelor persoanei decedate
 • decontarea pasivelor, dacă este necesar
 • pregătirea declarațiilor fiscale
 • întocmirea unui inventar al succesiunii pentru moștenitorii identificați ulterior

Desigur, biroul nostru poate fi solicitat să investigheze ordinea succesiunii într-un anumit caz de succesiune, dacă există indicii că există moștenitori suplimentari, de exemplu în România sau în Ungaria.

Identificarea moștenitorilor

Identificarea potențialilor moștenitori este o activitate extrem de complexă și se poate extinde peste mai multe țări și poate include generații.

Suntem bine echipați pentru a duce la succes investigațiile, în special în România și Ungaria: cu cunoștințe profesionale, fler investigativ și atenție la detalii, dar mai ales cu parteneri locali multilingvi dedicați.

Servicii legate de căutarea moștenitorilor:

 • identificarea moștenitorilor incă necunoscuți
 • obținerea documentelor necesare pentru dovedirea succesiunii
 • evaluarea conținutului unor documente vechi în limbile germană, română și maghiară
 • traducerea și certificarea documentelor străine (apostila)
 • menținerea legăturii cu moștenitorii care locuiesc în străinătate
 • pregătirea și desfășurarea procedurii de dovedire a succesiunii
 • asistență în vânzarea de imobile și terenuri
 • soluționarea litigiilor succesorale și distribuirea bunurilor între moștenitori în funcție de cota succesorală
 • pregătirea rapoartelor trimestriale privind evoluția investigațiilor
 • plata în avans a tuturor costurilor

 

Aici găsiți tarifele serviciilor noastre »

Furnizarea de informații despre decesul unei persoane

Evenimente istorice majore, cum ar fi războaiele mondiale, au făcut nenumărate victime. Migrația, strămutarea, frontul și închisoarea au schimbat ireversibil soarta familiilor. Pe lângă aspectul uman, rudele supraviețuitoare din noua patrie aveau o obligație legală de a-i declara morți pe cei dragi dispăruți.

Listele de declarații de deces conțin informații valoroase, iar biroul nostru vă poate ajuta în cercetările dvs. să completați spațiile goale dintre vechea și noua locuință a persoanei (persoanelor) pe care o (le) căutați.

Serviciul nostru se bazează pe:

 • cercetare în această bază de date specială de aproximativ 1,8 milioane de înregistrări
 • furnizarea de date pentru Germania bazată pe registrele de deces ale persoanelor decedate între 1949 și 1980 în întreaga Europă
 • căutarea datelor dintr-o anumită regiune după nume, după numele de naștere sau după numele purtat
 • informații prezentate în termen de 24 de ore

Fiecare înregistrare individuală conține următoarele date:

 • numele complet și numele de fată al persoanei declarate decedate
 • locul și data nașterii
 • ultima adresă cunoscută
 • profesia practicată
 • numărul de înregistrare al hotărârii judecătorești prin care se constată decesul
 • numele și prenumele de fată și adresa rudei celei mai apropiate

Dacă sunteți interesat de acest serviciu, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: info@todeserklaerungen.de

 

Aici găsiți tarifele serviciilor noastre »

Tarifele administrării succesiunii

Onorariul serviciilor

Onorarii pentru administrarea succesiunii

În cazul cercetărilor efectuate de biroul nostru, vom conveni un onorariu cu moștenitorii identificați numai după rezolvarea cu succes a cazului. Nu există costuri pentru clienții noștri sau moștenitori, deoarece cercetările sunt efectuate pe baza propriului risc financiar.*1

*1BGH, hotărârea din 23.9.1999 (referință: III ZR 323/98), NJW 2000, 72 ff.
BGH, decizia din 23.02.2006 (referință: III ZR 209/05).

"O persoană care, în cadrul activității sale, caută moștenitori necunoscuți nu are nicio pretenție legală față de moștenitorii pe care i-a căutat pentru remunerația rezultată din desfășurarea activității sale fără contract sau din îmbogățirea fără justă cauză. Investigatorul moștenitorilor poate pretinde o remunerație numai dacă încheie un contract de onorarii cu moștenitorul. Prin urmare, firmele de căutare a moștenitorilor sunt încurajate să "vândă" rezultatele căutărilor lor moștenitorilor prin încheierea unui contract de onorarii."

*2LG Potsdam, hotărârea din 07.10.2008 (6 O 128/08)

"Instanța urmează jurisprudența Curții Federale de Justiție și a instanțelor superioare, potrivit căreia pentru activitățile de investigare trebuie să plătită un onorariu de maximum 30% din valoarea netă a moștenirii."

 

Pentru servicii parțiale

Pentru servicii parțiale, cum ar fi obținerea de documente sau contactarea moștenitorilor din străinătate, percepem un tarif orar de 80 EUR + TVA, la care se adaugă cheltuielile (costurile de deplasare a persoanei de contact în țară, taxele pentru documente și cercetare, costurile de autentificare și traducere, taxele notariale, dacă este cazul).
Pentru clienții care suportă personal costurile, vom solicita o împuternicire tradusă și apostilată.

Onorariul pentru serviciul de informare

Pentru serviciul prestat numai de noi, și anume cercetarea și informarea, percepem o taxă de 80 EUR + TVA pentru fiecare înregistrare de date solicitată sau specificată.