Irodánk az örökléssel kapcsolatos szolgáltatások teljes skáláját lefedi, az örökhagyó halálától kezdve a hagyaték rendezéséig és a jogosultak részére történő kifizetéséig. A hagyaték biztosításával a hagyaték gyámjaként járunk el, és a vagyont az örökösök javára kezeljük. Örököskutatókként megkeressük az ismeretlen örökösöket, és beszerzünk minden szükséges anyakönyvi dokumentumot. Természetesen támogatjuk az örökösök közösségét az öröklési bizonyítvány megszerzésében és jogi erőre emelésében, valamint a hagyaték rendezésében.

Amiben kiválóak vagyunk

Hagyatéki vagyonkezelés

A hagyatékgondnok tevékenységét a német jog csak néhány paragrafusban szabályozza. Azonban összetett és sokrétű feladatokat foglal magában. Hasonlóképpen, alapkövetelmény a számtalan szakterületre vonatkozó ismeretekkel való rendelkezés.

 

A hagyaték nyilvántartásának elkészítése:

 • a bankszámlák azonosítása és számbavétele
 • az ingatlanok azonosítása
 • a biztosítási helyzet tisztázása
 • kapcsolatfelvétel a bérbeadóval vagy az ingatlankezelővel
 • kapcsolatfelvétel a munkáltatóval vagy a munkaközvetítővel
 • utánvételi megbízás intézése a postahivatalnál
 • szolgáltatói szerződések azonosítása (például áram, gáz, telefon, internet stb.)

 

A hagyaték kezelése:

 • az ingatlan ellenőrzése és leltározás
 • a bérleti jogviszony megszűntetése, ingatlan kiürítése és a kapcsolatos költségek rendezése
 • ingó vagyon kezelése (készpénz, számlák, befektetések, ékszerek és egyéb értéktárgyak, biztosítások stb.)
 • az ingatlanok kezelése és szükség esetén értékesítése
 • az elhunyt személyes iratainak és okiratainak biztonságos kezelése
 • az elhunyt szerződéseinek megszüntetése
 • szükség esetén a kötelezettségek rendezése
 • adóbevallások elkészítése
 • hagyatéki leltár készítése a későbbiekben azonosított örökösök számára

Természetesen irodánk megbízható azzal is, hogy az adott öröklési ügyben kivizsgálja az örökösödési sorrendet, ha további örökösökre utaló jelek észlelhetők, például Romániában vagy Magyarországon.

Örökösök felkutatása

A lehetséges örökösök felkutatását gyakran nagyfokú összetettség jellemzi, és nem ritka, hogy a keresés több országra és generációra terjed ki.

A sikeres nyomozáshoz jól felszereltek vagyunk, különösen Romániában és Magyarországon: szakmai ismeretekkel, nyomozói érzékkel és a részletekre való odafigyeléssel, de mindenekelőtt elkötelezett, többnyelvű helyszíni partnereinkkel.

Örökösök felkutatásával kapcsolatos szolgáltatások:

 • ismeretlen örökösök azonosítása
 • az öröklés igazolásához szükséges dokumentumok beszerzése
 • régi német, román és magyar nyelvű dokumentumok tartalmának kiértékelése
 • külföldi dokumentumok fordítása és hitelesítése (apostille)
 • kapcsolattartás a külföldön élő örökösökkel
 • az öröklési bizonyítási eljárás előkészítése és lebonyolítása
 • segítségnyújtás az ingatlanok és telkek értékesítésében
 • az öröklési viták rendezése és a hagyaték felosztása az örökösök között az öröklési kvóta szerint
 • negyedévente jelentés készítése a vizsgálatok állásáról
 • az összes felmerült költség megelőlegezése

 

A szolgáltatásaink díjait itt találja meg »

Halottá nyilvánítás

A jelentős történelmi események, például a világháborúk, számtalan emberéletet követeltek. A menekülés, a kitelepítés, a front és a bebörtönzés örökre megváltoztatta a családok sorsát. Az emberi vonatkozás mellett a túlélő hozzátartozóknak az új hazában jogi szempontból is szükségük volt arra, hogy halottnak nyilvánítsák eltűnt szeretteiket.

A halottá nyilvánítások listáiból származó értékes információknak köszönhetően sikerre vihetjük a kutatásait, és így kitölthetjük a keresett személy(ek) régi és új otthona közötti fehér foltokat.

Ebből adódik az adatszolgáltatásunk:

 • Kutatás ebben a kb. 1,8 millió adatrekordot tartalmazó speciális adatbázisban
 • Németországi adatszolgáltatás az 1949 és 1980 között Európa-szerte elhunyt személyek halottá nyilvánításai alapján
 • Adatkeresés egy adott régióból származó nevek, születési nevek vagy viselt nevek alapján
 • 24 órán belüli tájékoztatás

Az egyéni adatrekord tartalmazza:

 • a halottnak nyilvánított személy teljes nevé és leánykori nevét
 • a születési helyét és idejét
 • az utolsó ismert lakcímet
 • a gyakorolt szakma
 • annak a bírósági határozatnak az iktatószámát, amely a halál beálltát megállapította
 • a legközelebbi hozzátartozó nevét és leánykori nevét, valamint lakcímét

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail címen: info@todeserklaerungen.de

 

A szolgáltatásaink díjait itt találja meg »

Szolgáltatási díjak

Szolgáltatási díjak

Az örököskutatás díjai

Saját kutatásaink esetében csak sikeres megoldás után állapodunk meg díjazásunkról az általunk azonosított örökösökkel. Mivel vizsgálataink keretében saját gazdasági kockázatunkra járunk el, az ügyfeleket és az öröklésre jogosultakat nem terhelik költségek.*1

*1BGH, 1999.9.23-i ítélet (hivatkozás: III ZR 323/98), NJW 2000, 72 ff.
BGH, 2006.02.23-i határozat (hivatkozás: III ZR 209/05)

"Annak a személynek, aki üzletszerűen ismeretlen örökösök után nyomoz, az általa felkutatott örökösökkel szemben nincs megbízás nélküli ügyvezetésből vagy jogalap nélküli gazdagodásból eredő díjazásra vonatkozó jogi igénye. Az örökösi nyomozó csak akkor tarthat igényt díjazásra, ha díjazási megállapodást köt az örökössel. Ezért az örököskutató cégeket arra ösztönzik, hogy díjazási megállapodás megkötésével "eladják" a keresések eredményeit az örökösöknek."

*2LG Potsdam, 2008.10.07-i ítélet (6 O 128/08)

"A bíróság követi a Szövetségi Bíróság és a felsőbb bíróságok ítélkezési gyakorlatát, amely szerint az örökösök nyomozási tevékenységéért a nettó öröklési összeg legfeljebb 30%-ának megfelelő díj fizetendő."

 

Részleges szolgáltatások esetén

Az olyan részleges szolgáltatásokért, mint például az iratok beszerzése vagy a külföldön élő örökösökkel való kapcsolatfelvétel, 80 eurós óradíjat számítunk fel, plusz áfa és költségek (a kapcsolattartó belföldi utazási költségei, irat- és kutatási díjak, hitelesítési és fordítási költségek, esetlegesen felmerülő közjegyzői díjak). Azoktól az ügyfeleinktől, akik maguk viselik a költségeket, lefordított és aposztillált meghatalmazást kérünk.

A tájékoztatási szolgáltatás díja

Kizárólag az általunk nyújtott szolgáltatásért, azaz a kutatásért és tájékoztatásért 80 euró plusz áfa díjat számítunk fel minden egyes kért vagy meghatározott adatrekordért.